Investeerders

SASSARINDO HOLDING ..... TOEKOMSTWAARDE VOOR UW ONROEREND GOED !
 
Waar ook ter wereld !
 
 
INVESTEERDERS
 
Voor de in uitvoering zijnde projecten, welke groot van formaat zijn en welke een aantal jaren qua uitvoering in beslag nemen - van idee tot aan de oplevering aan de klant - bestaat er de noodzaak van een groter werkkapitaal. Hiertoe zullen obligaties worden uitgegeven ter grootte van € 2.500,-- per stuk.
 
ALGEMENE INFORMATIE
 
 
Obligaties zijn waardepapieren aan toonder en het zijn leningsovereenkomsten waarbij de investeerder haar/zijn geld tegen een van te voren vastgestelde rentevergoeding beschikbaar stelt aan de onderneming. Obligaties dienen dus als een financieringsmogelijkheid van ondernemingen.
 
Een belangrijk kenmerk van obligaties is dat zij de investeerder een vaste rentevegoeding en een vooraf bepaalde aflossingstermijn bieden. met een minimum van € 100.000,-- is er geen prospectusplicht. Wel heeft de onderneming besloten om een prospectus uit te geven en deze qua informatie te laten toetsen door de Autoriteit Financiele Markten (A.F.M.), dit is geen financieel inhoudelijke toets.
 
OBLIGATIES VAN SASSARINDO HOLDING B.V.
 
Type: Obligatielening met een vaste rentevergoeding;
Vorm:
a. Obligatie;
b. Vaste rente van 7,5% per jaar;
c.  Aflossing tegen een nominale waarde na afloop van de overeengekomen contracttermijn;
d. Termijn: vijf ( 5 ) jaar;
e. Emissie volume: ;
f.  Minimum deelname: € 5.000,-- (twee obligaties);
g. Emissiekosten: Geen;
h. Fysieke vorm: Officieel, genummerd Obligatiedocument van Sassarindo Holding B.V.;
j.  Na het einde van de looptijd wordt er een éénmalige loyaliteitsbonus uitgekeerd van 1,5% berekend over 
    de nominale waarde van de obligatie.  
 
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OBLIGATIEHOUDER:
 
A. Een vast rentetarief van 7,5% per jaar;
B. Maandelijkse rentebetaling door de onderneming;
C. Kwartaal informatie door de onderneming aan de obligatiehouder;
D. Informatieplicht van de investeerder aan de onderneming bij doorverkoop van de obligatie(s);
E. Tussentijdse inlossing van de obligatielening is uitgesloten voor beide partijen.
 
Obligaties Reserveren
 
Bedrijf (indien van toepassing)
Naam*
Adres*
Postcode*

Woonplaats*

E-mail*
Telefoon*
Aantal obligaties*
Totaal investeringsbedrag*
Bank*
Banknummer*
Tenaamstelling*
Vragen/Opmerkingen
Akkoordverklaring Ja, ik ga volledig akkoord met de verstrekte obligatiegegevens en schrijf hierbij in op de vermelde obligaties.


ATTENTIE ! BEDENKTIJD !

U heeft het recht om deze aanvraag binnen een periode van vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk of per Email te annuleren!